EcoInvent 2007 (IV)

ECOINVENT 2007

Iasiul a gãzduit în perioada 31 mai – 2 iunie a.c. cea de-a III-a editie a Salonului International al inventiilor, cercetãrii si transferului tehnologic în domeniul protectiei mediului EcoInvent. Sala Pasilor Pierduti de la Universitatea “Al. I. Cuza” a reunit la deschiderea oficialã a Salonului numerosi profesori universitari, studenti, cercetãtori, reprezentanti ai mass-media si peste 50 de inventatori, personalitãti recunoscute pe plan national dar si tineri ce bat la portile afirmãrii. Cei cu adevãrat preocupati de soarta cercetãrii si inventicii din România si cu precãdere a celei iesene au tinut neapãrat sã fie prezenti la aceastã manifestare. Din pãcate, autoritãtile locale, fãrã nici o exceptie, au dorit, prin deplina absentã, sã demonstreze încã o datã cã domeniul în cauzã nu se aflã pe lista lor de prioritãti. Lipsa de interes al vremelnicilor edili ai Iasiului nu poate fi combãtutã nici mãcar atunci când este vorba de un eveniment de marcã, devenit deja traditie pentru orasul emblemã al inventicii românesti. La deschiderea manifestãrii, prof. univ. dr. Constantin Antohi, managerul Salonului, a precizat cã: „Arta creatiei este încã un mister, în pofida tratatelor de psihologia creatorului. Civilizatia umanã n-ar fi fost posibilã fãrã aceste acte de creatie. Cred cã este necesarã o mai amplã mediatizare a performantelor din inventicã, precum si valorificarea în plan material a rezultatelor muncii de cercetare si creatie. Aceasta este sansa realã de afirmare a Iasiului ca o adevãratã capitalã spiritualã si culturalã a Europei”. Despre importanta manifestãrii si rolul inventatorilor în progresul stiintei au mai vorbit: prof. univ. dr. Pop Ioan, presedintele Filialei Cluj Napoca a Societãtii Inventatorilor din România, prof. univ. dr. Boris Plahteanu – Universitatea Tehnicã Iasi si presedintele Juriului manifestãrii, directorul sãptãmânalului Top Business – coorganizator al Salonului, Constantin Dumitru, Constantin Petrescu, reprezentant al OSIM, precum si scriitorul Pavel Corut, prezent la Iasi în calitate de invitat de onoare al manifestãrii datoritã preocupãrii constante pentru promovarea domeniului inventicii si a reprezentantilor sãi de seamã.Salonul ECOINVENT a reunit peste 100 de inventii din Republica Moldova si România, lucrãri aflate în stadiul de prototip, model experimental sau chiar în productie de serie. Lucrãrile Conferintei Internationale de Inventicã au permis participantilor sã audieze peste 30 de lucrãri stiintifice structurate pe teme de interes în domeniul mentionat.
Premiile Top Business acordate la ECOINVENT 2007Sãptãmânalul Top Business împreunã cu partenerul sãu din SUA (Editura Center Focus Publishing Chicago, editor al ziarului Romanian Tribune si al Romanian-American Yellow Pages) a acordat urmãtoarele premii:l Marele premiu de promovare, si Premiul Romanian-American Yellow Pages (RAYP) – Societatea Inventatorilor Români si Institutul National de Inventicã;l Premiul special de promovare, Premiul Romanian Tribune si premiul RAYP: prof. dr. ing. Constantin Marin Antohi (Iasi), dr. ing. Dan Pavnev (Urziceni);l Premiul Galeriilor de artã Top Business si premiul RAYP: prof. univ. dr. Boris Plãhteanu, Iasi (lucrarea „Macul“ de Constantin Tofan), prof. univ. dr. Ioan Pop, Cluj-Napoca (lucrarea „Dezghet în deltã“ de Florin Morun), acad. Ioan Bostan, rectorul Universitãtii Tehnice din Chisinãu (lucrarea „Palatul la ora 7 dimineatã“ de Dana Plãhteanu), prof. univ. dr. Viktor Covaliov, Chisinãu (lucrarea „Castelul soarelui“ de Nicolae Mihãilã);l Premiul de promovare Top Business si premiul Romanian Tribune: conf. univ. dr. Constantin Chiritã, Hydramold Iasi, prof. univ. dr. Mircea Leonte (Galati), prof. univ. dr. Pavel Chintea (Chisinãu), ing. Emil Braharu (Iasi), acad.Valentin Celac (Chisinãu), prof. univ. dr. Traian Dinorel Stãnciulescu (Iasi), prof. univ. dr. Valerian Dorogan, prorectorul Universitãtii Tehnice Chisinãu, prof. univ. Ioan Sandu (Iasi), Eleonora Bolboceanu (Chisinãu).De asemenea, Top Business oferã posibilitatea tuturor participantilor la Salon sã beneficieze de o scurtã prezentare a inventiei pe care o considerã reprezentativã.

de Gabriela Ionita (Ionita Gabriela)